Whistleblower ordning


FP Gruppens Whistleblower ordning


Som medarbejder kan du anonymt indberette om alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom.

 

Anonym indberetning af alvorlige forhold

Via denne side kan du indsende oplysninger om kritisable forhold eller indberette handlinger der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til kendskab.

 

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller, hvis det ønskes, 100% anonymt.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret.

 

HR relaterede forhold

HR relaterede forhold kan ikke indberettes i dette system, men skal i stedet drøftes med nærmeste leder, direktør eller HR.

 

Fra denne side er du i stand til at lave en ny sikker rapport eller følge op på en eksisterende rapport.

 

Opfølgning på dine rapporter kan være relevant af flere årsager:

1) Du ønsker at se status for din rapport for at kontrollere, om der træffes handling.

2) Du ønsker at give yderligere oplysninger til din rapport.

3) Systemadministratorerne har anmodet om yderligere oplysninger fra dig for at hjælpe dem med at løse problemet eller tage den passende handling.

 

Klik her for at komme til siden.

 

Kontakt